Experimenty a aktivity

Síly

Experiment Lihová raketa

Za efekt má tento experiment 10 bodů z 10. A co teprve, když se na něj podíváte očima Newtonových zákonů.

Experiment Dveře

Velmi jednoduchý motivační experiment, který ale hezky uvede žáky do kapitoly věnované otáčivým účinkům síly.

Experiment Co vydrží balónek

Jeden z možných experimentů, který pomáhá žákům uvědomit si rozdíl mezi veličinami tlak a tlaková síla.

Experiment Vzájemné přitahování

Motivační experiment ke třetímu Newtonovu zákonu.

Kapaliny a plyny

Experiment Pascalův zákon v lahvi

Zaručeně praktičtější demonstrace Pascalova zákona než známější „ježek”. A jako bonus jedna problémová varianta.

Experiment Ve vodě je všechno lehčí

A to jako voda nadnáší i kámen?!

Experiment Kouzla s lahví

Stačí lahev a voda a soutěž, při které si žáci zopakují to důležité o atmosférické tlakové síle, je na světě.

Experiment Přísavka

Velmi jednoduchý experiment, který ale může vyvolat zajímavou debatu.

Experiment Víčko z toaletního papíru

Jedná se zajímavou variaci na známý experiment se skleničkou plnou vody a papírem, který vodu ve sklenici udrží.

Základy

Experiment Teplota vody na první pohled

Dokážete pouhým pohledem poznat, která voda je teplejší a studenější?

Laboratorní práce Měření délky

Několik možností, jak žáky seznámit se základními pravidly měření délky.

Experiment Difuze

Správný vědec pozoruje svět kolem sebe a přemýšlí nad ním. A o to půjde i v tomto experimentu.

Optika

Experiment Jak vidět neviditelné

Kdo by o to nestál?

Experiment Já vás vidím (periskop)

Někdy může experiment prostě jen pobavit, což ale rozhodně není málo.

Experiment Bílá a černá

Bílá a černá. Často je považujeme za dva extrémy stojící proti sobě tak daleko, jak to jen jde. Pravdou ale je, že k sobě mají mnohem blíž, než si myslíme.

Experiment Jak vidět neviditelné

Kdo by o to nestál?

Experiment Paleta z CMY barev

Červená, modrá a zelená dají dohromady bílou. A to jako platí i pro tempery?!

Experiment Pixel

Náročnější, ale efektní aditivní skládání barev.

Experiment Hledání obrazu svíčky pomocí čoček

Jedná se o takovou příjemně strávenou hodinu.

Experiment Průhledné a průsvitné prostředí

Nenáročný a efektní experiment na demonstraci různých optických prostředí.

Experiment Zámek barev

Jak asi vidí lidé s poruchou barevné citlivosti?

Aktivita Hologram

Efektní hračka z cizí dílny, která s sebou nese i důležité fyzikální uvědomění.

Energie

Experiment Var za sníženého tlaku

Velmi jednoduchý a pro mnohé překvapivý experiment.

Experiment Dvě tající kostky ledu

Jednoduchý experiment sloužící k potvrzení nebo vyvrácení teoretických závěrů.

Experiment Jak voda chladí a proč je v tom dobrá

Známý překvapivý experiment s vodou a plastovým kelímkem rozšířený o hledání dalších možností chlazení.

Experiment Udržíš zkumavku s vroucí vodou?

Demonstrace šíření tepla prouděním a zajímavá výzva pro žáky.

Projekt Elektrárny

Doporučení vládě ohledně výstavby nové elektrárny.

Akustika

Aktivita Reverse hlasu

Chcete zabavit žáky na předvánoční hodině nebo na konci školního roku. Zkuste tuto jednoduchou srandu, která nezklame. Aneb: „Fire, walk with me!”.

Experiment Bubínky

Jednoduchý, ale velmi efektní experiment, který v žácích vytváří základní představu o podobě a šíření zvuku. 

Experiment „Fonograf”

Pár jednoduchých tipů, jak přehrát zvukový záznam gramofonové desky bez použití elektřiny, a tím demonstrovat princip fonografu.

Elektřina a magnetismus

Laboratorní práce Měření napětí a proudu

Samozřejmě nejen v elektřině, ale obzvláště tam, platí, že teoretická informace bez praktické zkušenosti má jen malý význam, což naprosto potvrzuji na základě vlastní zkušenosti. Pokud se mají žáci s elektřinou naučit pracovat, tak prostě musí vzít do ruky měřák.

Laboratorní práce Měření napětí na sériově zapojených rezistorech

Tato práce má za cíl přivést žáky k formulaci pravidla, podle kterého se dělí napětí na sériově zapojených rezistorech.

Experiment Voltův sloup

Prostě zázrak!

Experiment Ověření platnosti Ohmova zákona

Co se vymyslí teoreticky, mělo by se ověřit prakticky. A to obzvlášť v elektrotechnice, kde se realita a naše představy někdy docela liší :)

Experiment Tuha, člověk a proud

Na základě tohoto experimentu si žáci uvědomí, že to, co člověka může zabít, je elektrický proud, který jím prochází, a co ovlivňuje jeho velikost.

Vyzkoušejte učebnice
Vividbooks zdarma

Vividbooks jsou komplexním řešením pro výuku fyziky a plně pokrývají učivo pro 6.–9. ročník základní školy.

A co v učebnicích najdete?