Experiment Hledání obrazu svíčky pomocí čoček

Související lekce Vividbooks
Jedná se o takovou příjemně strávenou hodinu.

Cíl

Zprostředkovat žákům zkušenost s tvorbou obrazu pomocí spojky.

Žák popíše, jak souvisí vzdálenost svíčky od čočky spojky se vzdáleností obrazu od čočky a jeho velikostí.

Zařazení do učebnice

Jako úvod do lekce Vznik obrazu pomocí spojky.

Provedení experimentu

Žákovská varianta

Rozdáme žákům do dvojic nebo trojic svíčky a čočky spojky se známou ohniskovou vzdáleností, připomene si význam této veličiny a zavedeme pojem dvojohnisková vzdálenost. S žáky si připomeneme, že paprsky se po průchodu čočkou spojkou setkají v ohnisku pouze za předpokladu, že jsou předtím rovnoběžné. U rozbíhavých paprsků (které vychází například z plamínku svíčky) bude situace vypadat jinak.

Jako velmi vhodný doplněk je i optická lavice s délkovým měřidlem.

Necháme žáky umístit svíčku postupně do následujících vzdáleností:
  1. větší než dvojohnisková,
  2. dvojohnisková,
  3. mezi dvojohniskovou a ohniskovou,
  4. ohnisková,
  5. menší než ohnisková.

Jejich úkolem je najít obraz plamínku (například pomocí papíru) a zaznamenat, v jaké z těchto vzdáleností od čočky se nachází:
  1. větší než dvojohnisková,
  2. dvojohnisková,
  3. mezi dvojohniskovou a ohniskovou,
  4. ohnisková,
  5. menší než ohnisková.

Experiment je vhodné zopakovat i s čočkou rozptylkou.

Na tento experiment je vhodné přímo navázat lekcí Vznik obrazu pomocí spojky, ve které je možné rozebrat důvody, proč obrazy vznikají v konkrétních vzdálenostech a nebo vůbec nevznikají.

Použité pomůcky
čočky spojky a rozptylky, svíčky, papíry, optické lavice
Tisknout zdrojový dokument

Začněte učit
s Vividbooks

Vividbooks jsou komplexním řešením pro výuku fyziky a plně pokrývají učivo pro 6.–9. ročník základní školy.