Laboratorní práce Měření délky

Související lekce Vividbooks
Několik možností, jak žáky seznámit se základními pravidly měření délky.

Cíle

Žák chápe potřebu použití vhodného měřidla.

Žák chápe potřebu opakovaného měření.

Žák na základě naměřených údajů určí co nejpřesněji naměřenou délku.

Zařazení do učebnice

Úvod kapitoly Fyzikální veličiny.

Průběh laboratorní práce

Žákům dáme pracovní list obsahující některé z následujících úkolů. Necháme je měřit a naměřené hodnoty vyhodnocovat:

Délka třídy

a) Změř délku třídy pomocí 15cm pravítka. Měření třikrát opakuj.

b) Změř délku třídy pomocí pásma. Měření třikrát opakuj.

Které měření (a nebo b) bylo podle tebe přesnější? Proč si to myslíš?

Cílem je přivést žáky k popisu a zdůvodnění použití vhodného měřidla v dané situaci. Je vhodné mít předem připravena malá pravítka, které mají po stranách měřící škály ještě malý okraj, který znesnadní přesné měření.

Použité pomůcky
15cm pravítko, pásmo, třída


Přesné měření

Změř co nejpřesněji šířku papíru A4 a porovnej své měření s ostatními.

Cílem je přivést žáky k uvědomění, že každé měření je vždy nepřesné. K měření použijí pravděpodobně měřidlo s přesností na milimetry, čemuž bude také odpovídat přesnost naměřeného údaje. Žáci mohou například označit symboly + a -, které říkají, že je to něco více nebo méně než uvedená hodnoty (případně ! pokud je přesná), což vede k uvědomění, že jsme schopni měřit s přesností odpovídající polovině nejmenšího dílku stupnice. Dalším cílem je přivést žáky k uvědomění, že při různých měřeních můžeme dostat různé údaje, a je proto důležité měření opakovat nebo nechat provést více lidí, abychom se dostali k co nejpřesnější hodnotě.

Použité pomůcky
pravítko, papír A4


Měření výšky

Změř výšku předmětu. Měření pětkrát opakuj a co nejpřesněji urči, jak je předmět vysoký.

Jakým způsobem jsi určil(a) výšku předmětu?

Necháme žáky měřit výšku libovolného ne úplně pravidelného předmětu (soška, láhev, míč…). Cílem je vést žáky k hledání co nejpřesnějších možností měření a k uvědomění, že při různých měřeních můžeme dostat různé údaje, a je proto důležité měření opakovat. Způsob, jak z různých údajů získat co nejpřesnější hodnotu, necháme na žácích.

Použité pomůcky
pravítko, libovolný předmět


Návrh pracovního listu najdete ve zdrojovém dokumentu.
Tisknout zdrojový dokument

Začněte učit
s Vividbooks

Vividbooks jsou komplexním řešením pro výuku fyziky a plně pokrývají učivo pro 6.–9. ročník základní školy.