Laboratorní práce Měření napětí a proudu

Související lekce Vividbooks
Samozřejmě nejen v elektřině, ale obzvláště tam, platí, že teoretická informace bez praktické zkušenosti má jen malý význam, což naprosto potvrzuji na základě vlastní zkušenosti. Pokud se mají žáci s elektřinou naučit pracovat, tak prostě musí vzít do ruky měřák.

Cíl

Zprostředkovat žákům praktickou zkušenost s měřením napětí a proudu v elektrickém obvodu.

Zařazení do učebnice

Po probrání lekce Měření napětí a proudu.

Zadání

Žáci mají za úkol změřit hodnoty napětí a proudu v různých situacích a vyzkoušet si tak použití měřících přístrojů a jejich zapojení do elektrického obvodu.

Před samotným měřením je nutné seznámit žáky s použitím konkrétního typu měřicích přístrojů. To znamená říct, jak správně zapojit kabely do přístroje, jak nastavit měřenou veličinu a jaký zvolit rozsah a v případě analogových měřáků také samozřejmě jak správně odečíst naměřenou hodnotu.

Ukázky konkrétních úkolů jsou v přiloženém pracovním listu.

Pokud nemáte možnost použít školní sadu elektronických součástek, můžete zkusit „hřebíčkové obvody” (pro více informací viz Google).

Použité pomůcky
měřiče napětí a proudu, baterie, žárovky, vypínače, spojovací vodiče


Návrh pracovního listu najdete ve zdrojovém dokumentu.
Tisknout zdrojový dokument

Začněte učit
s Vividbooks

Vividbooks jsou komplexním řešením pro výuku fyziky a plně pokrývají učivo pro 6.–9. ročník základní školy.