Základní elektrické veličiny

Experiment Voltův sloup

Prostě zázrak!

Začněte učit
s Vividbooks

Vividbooks jsou komplexním řešením pro výuku fyziky a plně pokrývají učivo pro 6.–9. ročník základní školy.