Aktivita Reverse hlasu

Související lekce Vividbooks
Chcete zabavit žáky na předvánoční hodině nebo na konci školního roku. Zkuste tuto jednoduchou srandu, která nezklame. Aneb: „Fire, walk with me!”.

Cíl

Pobavit žáky.
Seznámit žáky s jednoduchým zvukovým editorem.

Zařazení do učebnice

Kdykoliv v rámci probírání kapitoly Zvuk.

Průběh aktivity

Aktivita je velmi jednoduchá – žáci nahrají svůj hlas a pomocí zvukového editoru ho pustí pozpátku. Zajímavé je, když slova nebo věty nahrajeme obráceně a ony pak po převrácení znějí „normálně”.
Ideální je rozdat žákům tablety, nechat je nejdřív zkoušet nahrávat ve dvojicích a pak přijít s nějakými výzvami. Například:
  • zkusit co nejvíce napodobit přirozený hlas
  • nahrát srozumitelně co nejdelší slovo nebo jazykolam
  • nahrát nějakou známou báseň
  • zazpívat písničku
  • atd.

Vhodný zvukový editor je například Audacity (https://www.audacityteam.org/) nebo pro iOS velmi jednoduchý Reverse Audio (https://apps.apple.com/us/app/reverse-audio/id1254981556).
Zajímavostí je, že tato technika byla použita v seriálu Twin peaks, který ale žáci pravděpodobně už nebudou znát. Je ale možné jim pustit ukázku (https://www.youtube.com/watch?v=BL57-9171pk&ab_channel=GrandHotelAbyss).

Použité pomůcky
počítač nebo tablet, zvukový editor
Tisknout zdrojový dokument

Začněte učit
s Vividbooks

Vividbooks jsou komplexním řešením pro výuku fyziky a plně pokrývají učivo pro 6.–9. ročník základní školy.