Experiment Udržíš zkumavku s vroucí vodou?

Související lekce Vividbooks
Demonstrace šíření tepla prouděním a zajímavá výzva pro žáky.

Cíl

Demonstrovat přenos tepla v kapalině pomocí proudění.

Zařazení do učebnice

Na úvod lekce Šíření tepla prouděním.

Průběh experimentu

Začneme výzvou pro žáky: „Kdo z vás udrží holou rukou zkumavku s vroucí vodou?”. (Pokud by se náhodou nikdo neodvážil, můžeme se s nimi vsadit, že my to dokážeme.) Držíme zkumavku s vodou v kleštích a hladinu vody zahříváme nad kahanem. Ta začne velmi rychle vřít a v této chvíli poprosíme žáka, aby chytil zkumavku za dno, kde je pochopitelně stále studená.

Po potlesku se zeptáme žáků, jak je to možné. Pravděpodobně obdržíme odpověď, že je to podvod, protože jsme zkumavku nezahřívali dole. Pokus tedy zopakujeme, zkumavku zahříváme dole a v této chvíli je skutečně horká všechna voda ve zkumavce.

Vyzveme žáky k vysvětlení. Pokud se jev vysvětlit nepodaří, pokračujeme lekcí Šíření tepla prouděním, pomocí které se k vysvětlení jistě dobereme. Pokud se jev vysvětlit podaří, může tato lekce sloužit jako fixace získané vědomosti.

Zajímavá může být i debata o tom, zda by se voda na dně zkumavky ohřála i v prvním případě. V této situaci se teplo šíří pouze vedením a tento přenos bude výrazně pomalejší než proudění.

Použité pomůcky
zkumavka, kleště, voda, kahan
Tisknout zdrojový dokument

Vyzkoušejte učebnice
Vividbooks zdarma

Vividbooks jsou komplexním řešením pro výuku fyziky a plně pokrývají učivo pro 6.–9. ročník základní školy.

A co v učebnicích najdete?