Experiment Dveře

Související lekce Vividbooks
Velmi jednoduchý motivační experiment, který ale hezky uvede žáky do kapitoly věnované otáčivým účinkům síly.

Cíl

Přivést žáky k uvědomění, že při přetlačování u dveří záleží kromě velikosti síly i na tom, jak daleko od pantů silou působíme.

Zařazení do učebnice

Na úplný úvod kapitoly Otáčivé účinky síly.

Průběh experimentu

Existuje celá řada možností, jak experiment provést. Moje oblíbená je tato:

Experiment zařazuji na úplný úvod do tématu o otáčivých účincích síly. Aniž bych žáky seznámil s tím, čemu se budeme dál věnovat, oznámím, že hodinu začneme soutěží v přetlačování a požádám o dobrovolníky. Vyberu dva lidi srovnatelných sil a s celou třídou se přesuneme ke dveřím.

Oba žáci (říkejme jim A a B) se postaví z protějších stran dveří a ostatní žáci si mohou vsadit na svého favorita. Oba žáci začnou tlačit na dveře v prostoru kliky a řekněme, že žák A vyhraje.

Zeptám se, kdo by chtěl vyzvat vítěze a sám vyberu žáka C, který na první pohled nemůže vyhrát. Opět nechám žáky uzavřít sázky a sám vsadím na svého vybraného žáka. Žáka A nechám tlačit na dveře v blízkosti pantů a žák C tím pádem pohodlně vyhraje.

Žáci okamžitě hlásí, že to nebylo fér, protože A tlačil blíž pantům.

Já nesouhlasím a tvrdím, že to tak není, a že C má prostě větší sílu než A, protože vyhrál.

Debata dále pokračuje v závislosti na tvrzeních žáků, ale její cíl je vždy stejný. Přijdeme k poznání, že můžete vyhrát, i když na dveře tlačíte menší silou. Záleží totiž i na tom, jak daleko od pantů tlačíte.

Po tomto objevu se vrátíme do třídy a žáky seznámím s tím, že se v následujících hodinách budeme bavit o situacích, kdy síla s něčím otáčí (třeba když otevírá dveře).

Tento experiment vede žáky k důležitému uvědomění a častokrát se k němu v následujících hodinách vracím (vzpomeň si na dveře…).

Použité pomůcky
dveře, žáci
Tisknout zdrojový dokument

Vyzkoušejte učebnice
Vividbooks zdarma

Vividbooks jsou komplexním řešením pro výuku fyziky a plně pokrývají učivo pro 6.–9. ročník základní školy.

A co v učebnicích najdete?