Aktivita Hologram

Související lekce Vividbooks
Efektní hračka z cizí dílny, která s sebou nese i důležité fyzikální uvědomění.

Cíl

Zaujmout žáky.

Přivést žáky k další konkrétní zkušenosti, že mozek ne vždy správně interpretuje světlo dopadající do oka, a že tak často vidíme věci jinde, než jsou ve skutečnosti.

Zařazení do učebnice

Kamkoliv, kde je řeč o vzniku (zdánlivého) obrazu.

Průběh aktivity

Společně s žáky vytvoříme následující pomůcku, pomocí které můžeme vidět video z displeje telefonu nebo tabletu jako „hologram”.


Podkladová videa

Různé objekty

Ohňostroje


Následně společně s žáky diskutujeme o tom, proč k tomuto jevu dochází.

Vysvětlení

Světlo vyzářené displejem se z části odrazí od fólie a dopadne do našeho oka. Mozek ale předpokládá přímý směr paprsků, a proto vidíme objekt nad displejem.

Stejným způsobem by samozřejmě vznikl obraz objektu na displeji i použitím obyčejného zrcátka. Použitím průsvitné fólie se ovšem dosáhne iluze hologramu, a to hlavně na základě dvou faktorů. Jednak vidíme za fólii a objekt se tak zdá být „v prostoru nad diplejem”, a také, že se od fólie odrazí jen malá část světla, a tak vidíme díky velkému kontrastu světlého objektu a tmavého zbytku displeje jen objekt, a zbytek displeje prakticky ne.


Použité pomůcky
tvrdší průhledná plastová fólie, nůžky, lepidlo, chytrý telefon nebo tablet 
Tisknout zdrojový dokument

Začněte učit
s Vividbooks

Vividbooks jsou komplexním řešením pro výuku fyziky a plně pokrývají učivo pro 6.–9. ročník základní školy.