Experiment Ověření platnosti Ohmova zákona

Související lekce Vividbooks
Co se vymyslí teoreticky, mělo by se ověřit prakticky. A to obzvlášť v elektrotechnice, kde se realita a naše představy někdy docela liší :)

Cíle

Fixovat dovednost využití Ohmova zákona při řešení praktické úlohy.

Vést žáky k práci s elektrickým obvodem.

Zařazení do učebnice

Na závěr lekce Ohmův zákon.

Průběh experimentu

Žákovská varianta


Žáci mají za úkol sestavit jednoduchý obvod obsahující zdroj napětí (například plochou baterii) a rezistor (různí žáci mohou mít různé rezistory).


Po sestavení obvodu změří velikost napětí na baterii a zapíší velikost odporu připojeného rezistoru.

Na základě těchto hodnot určí pomocí Ohmova zákona velikost elektrického proudu v obvodu.

V druhé části experimentu velikost proudu v tomto obvodu změří a naměřenou hodnotu porovnají s vypočítanou.

Něco navíc:
Je pravděpodobné, že žáci naměří malinko jinou hodnotu proudu než je ta, kterou vypočítali, což můžeme využít jako navazující úlohu k zamyšlení, proč tomu tak je. Z této skutečnosti plyne také důležité uvědomění, že reálný elektrický obvod je vždy o něco složitější než jeho teoretický model.

Demonstrační varianta


Experiment je samozřejmě možné provést i v demonstrační variantě, ale tím se nenaplní jeden z jeho hlavních cílů – vedení žáků k práci s elektrickým obvodem.


Použité pomůcky
vodiče, baterie, rezistor, multimetr

Návrh pracovního listu naleznete ve zdrojovém dokumentu.
Tisknout zdrojový dokument

Vyzkoušejte učebnice
Vividbooks zdarma

Vividbooks jsou komplexním řešením pro výuku fyziky a plně pokrývají učivo pro 6.–9. ročník základní školy.

A co v učebnicích najdete?