Experiment Teplota vody na první pohled

Související lekce Vividbooks
Dokážete pouhým pohledem poznat, která voda je teplejší a studenější?

Cíl

Demonstrovat skutečnost, že rozdíl teplot dvou těles souvisí s rychlostí pohybu jejich částic.

Zařazení do učebnice

Experiment je vhodné provést v rámci lekce Teplota.

Průběh experimentu

Vezmeme dvě větší identické průhledné nádoby (například dva odměrné válce). Jednu nádobu naplníme studenou a druhou horkou vodou. Zeptáme se žáků, zda dokáží na první pohled poznat, ve které nádobě je horká a ve které studená voda, což nedovedou.
Do obou sklenic nasypeme jemný prášek potravinářského barviva a jasně pozorujeme, že v jedné nádobě se rozpouští rychleji. Žáků se opět zeptáme, ve které nádobě je studená a horká voda.
V závislosti na zařazení experimentu před nebo po lekci Teplota buď necháme žáky přicházet s vlastními nápady, které se později potvrdí nebo nepotvrdí, nebo ověřujeme pochopení probírané lekce.

Použité pomůcky
dvě velké identické průhledné nádoby, jemný prášek potravinářského barviva, studená voda, horká voda
Tisknout zdrojový dokument

Začněte učit
s Vividbooks

Vividbooks jsou komplexním řešením pro výuku fyziky a plně pokrývají učivo pro 6.–9. ročník základní školy.