Experiment Já vás vidím (periskop)

Související lekce Vividbooks
Někdy může experiment prostě jen pobavit, což ale rozhodně není málo.

Cíl

Pobavit.
Uvést do debaty o prostorovém vidění.

Zařazení do učebnice

Kamkoliv po probrání lekce Princip zrcadla.

Průběh experimentu

Před hodinou si pod katedru nachystám periskop tak, aby o něm žáci nevěděli. Většinou si tento experiment nechávám na hodinu, ve které se píše nenáročná písemná práce z úvodu optiky. S blížícím se koncem písemky si dřepnu pod katedru, což ve třídě vyvolá přirozený šum. Po pár sekundách vytáhnu periskop, chvíli třídu pozoruji a pak začnu říkat něco ve smyslu: „Adame, neopisuj, já tě vidím!” a podobně. Třída se samozřejmě dobře baví. Pak vyhlásím konec písemky a periskop půjčím žákům.

V této chvíli se hodí mít minimálně dva periskopy, protože si žáci mohou vyzkoušet, jak se mozek vypořádá s tím, když se každé oko dívá někam úplně jinam (třeba když jeden periskop nastaví nahoru a druhý dolů). Na tuto činnost pak může navázat debata o tom, jak vzniká prostorové vidění. Každé naše oko totiž vidí trochu něco jiného. Náš mozek s tím počítá a oba obrazy skládá do jednoho, který má díky tomu hloubku (povědomí o prostoru ovšem získáváme i na základě jiných věcí). Toho můžeme využít třeba ve 3D filmu. V tom se vlastně promítají dva obrazy a díky speciálním brýlím putuje do každého oka jen jeden. Mozek je pak složí oba do jednoho a vytvoří iluzi prostoru.

Návazné aktivity

Které oko je dominantní
Nejen u rukou, ale i u očí platí, že jedno je dominantní. Jak to zjistit? Dívej se do dálky a natáhni ruku s nataženým palcem. Zavři jedno oko. Pokud palec zůstane na svém místě, díváš se dominantním okem. Pokud uskočí, díváš se slabším okem.
Nebo se zkus podívat klíčovou dírkou. Automaticky se budeš dívat dominantním okem.

Díra v ruce
Měj obě oči otevřené a před jedno z nich si dej ruličku od toaletního papíru. Před druhé oko dej ve vzdálenosti asi 5 cm těsně k ruličce svoji ruku. Bude v ní díra.

Použité pomůcky
periskop
Tisknout zdrojový dokument

Začněte učit
s Vividbooks

Vividbooks jsou komplexním řešením pro výuku fyziky a plně pokrývají učivo pro 6.–9. ročník základní školy.