Experiment Přísavka

Související lekce Vividbooks
Velmi jednoduchý experiment, který ale může vyvolat zajímavou debatu.

Cíl

Vést žáky k uvědomění si působení tlakové síly molekul vzduchu.

Zařazení do učebnice

Experiment je vhodné provést buď úplně na úvod kapitoly Mechanické vlastnosti plynů a nebo na úvod lekce Účinky atmosferické tlakové síly.

Experiment můžeme provést jako úplný úvod do povídání o atmosféře a mechanických vlastností plynů. V tomto případě je cílem vést žáky k uvědomění, že vzduch okolo nás „má sílu” a může dokonce něco udržet na stěně.

V případě provedení experimentu na úvod lekce Účinky atmosferické tlakové síly je cílem připomenout si s žáky základní informace o atmosférickém tlaku a tlakové síle. Animace i otázky pak na tento experiment přímo navazují.

Průběh experimentu

Demonstrační varianta


Gumovou přísavku přitiskneme k tabuli a zeptáme se žáků, proč na ní drží (a proč po chvíli spadne).

Necháme žáky říkat své nápady a můžeme je například zapisovat na tabuli (pravděpodobně bude řeč o podtlaku, přisátí apod.). Na tyto nápady většinou navazuji dalšími otázkami typu „Proč?”. „Proč tam drží díky podtlaku?”, „Proč se přisála?”, atd.

Důležité je přivést žáky k uvědomění, že přísavku na tabuli musí držet nějaká síla. Většinou analogicky k přísavce přitisknu rukou k tabuli papír a ptám se, kdo nebo co působí na papír silou, díky které drží na tabuli. Poté, co žáci odpoví, že jsem to já a moje ruka, se zeptám na stejnou otázku u přísavky. Tady už žáci odpoví, že je to vzduch, co na ni tlačí.

V této chvíli experiment splnil svůj cíl a my  pokračujeme dalším povídáním o atmosféře a atmosférickém tlaku. Žáci často sami spontánně kladou dotazy typu: „Jak je ta síla velká?”, „Proč nás teda nerozmáčkne?”, apod., které krásně otevírají další témata spojená s kapitolou Mechanické vlastnosti plynů.

Žákovská varianta

Identické cíle jako v demonstrační variantě. Rozdíl je jen v tom, že rozdáme žákům přísavky a necháme je zkoumat, na jakých materiálech drží a hledat pro to vysvětlení, která si pak společně prodiskutujeme.

Použité pomůcky
gumová přísavka
Tisknout zdrojový dokument

Začněte učit
s Vividbooks

Vividbooks jsou komplexním řešením pro výuku fyziky a plně pokrývají učivo pro 6.–9. ročník základní školy.