Experiment Difuze

Související lekce Vividbooks
Správný vědec pozoruje svět kolem sebe a přemýšlí nad ním. A o to půjde i v tomto experimentu.

Cíl

Fixovat v žácích představu, že se částice v tělese (v tomto případě v kapalném) neustále pohybují.
Demonstrovat jev difuze.

Zařazení do učebnice

Experiment navazuje na lekci Brownův pohyb a je součástí lekce Difuze.

Průběh experimentu

Úvodní experiment

Postavíme před žáky vysoký odměrný válec s vodou a zeptáme se jich, jestli je voda ve válci klidu. Na základě lekce Brownův pohyb někteří pravděpodobně přijdou s tím, že se její molekuly pohybují.

Do vody nasypeme jemný prášek potravinářského barviva (nebo jemná prášek hypermanganu). Jednotlivá zrnka nepadají dolů přímo, ale různě se kroutí. Jedná se o efektní experiment, který potvrdí předchozí domněnku o pohybu molekul.

Zanedlouho se začne barva rozptylovat do celého objemu vody. Vyzveme žáky, aby pozorovaný jev zkusili vysvětlit. Jednotlivé nápady můžeme zapsat, diskutujeme o nich a pak se pustíme do lekce Difuze.

Závěrečný experiment

Na závěr lekce hodíme do libovolné průhledné nádoby naplněné vodou kus modré skalice a zeptáme se, co a proč se bude dít. Tím ověříme pochopení pojmu difuze.

Necháme žáky odhadnout, za jak dlouho se skalice rozpustí. Na základě jejich odhadu můžeme vypsat soutěž, vytvořit jim fotodokumentaci, kterou příští hodinu promítneme, dát dobrovolníkům kus skalice domů a nechat je vytvořit vlastní fotodokumentaci nebo cokoliv podobného.

Použité pomůcky
vysoký skleněný válec, potravinářské barvivo (hypermangan), modrá skalice, voda
Tisknout zdrojový dokument

Začněte učit
s Vividbooks

Vividbooks jsou komplexním řešením pro výuku fyziky a plně pokrývají učivo pro 6.–9. ročník základní školy.