Experiment Bubínky

Související lekce Vividbooks
Jednoduchý, ale velmi efektní experiment, který v žácích vytváří základní představu o podobě a šíření zvuku. 

Cíle

Žák získá základní představu o podobě a šíření zvuku.

Zařazení do učebnice

Na úplný úvod kapitoly Zvuk. Tímto experimentem je vhodné uvést lekci Jak vypadá zvuk.

Průběh experimentu

Můžeme začít tím, že žákům ukážeme kouzlo. Na stůl postavíme tamburínu na stojánku, na které je zavěšený polystyrenový míček tak, že se dotýká blány a druhou tamburínu máme v ruce. Nastavíme tamburíny tak, aby byly jejich blány rovnoběžné a ve vzdálenosti přibližně 15 cm od sebe. Udeříme do tamburíny, co držíme v ruce vidíme, že se od blány druhé odrazil míček.

Pokud žáci experiment neznají, je pro ně skutečně magický. Přichází otázky: „Proč se míček odrazil od blány?” a „Co do blány tamburíny udeřilo?”. Žáci většinou poměrně rychle odhalí, že do blány naráží molekuly vzduchu, které rozpohybovala blána první tamburíny.

Posledním krokem je propojit celou situaci se zvukem a přivést žáky k základnímu uvědomění si podoby zvuku jako mechanického vlnění (v tomto případě částic vzduchu). K tomu mohou pomoci například následující otázky: „Slyšíte při každém bouchnutí zvuk? Proč?”, „Jaký orgán v uchu umí zachytit zvuk?”, „Jak se vlastně dostal zvuk od bubínku tamburíny k ušnímu bubínku?”, „Jak vypadá zvuk?”, „Slyšeli bychom úder na Měsíci, kde není atmosféra?”, atd.

Použité pomůcky
dvě tamburíny, polystyrenový míček, palička
Tisknout zdrojový dokument

Vyzkoušejte učebnice
Vividbooks zdarma

Vividbooks jsou komplexním řešením pro výuku fyziky a plně pokrývají učivo pro 6.–9. ročník základní školy.

A co v učebnicích najdete?