Experiment Dvě tající kostky ledu

Související lekce Vividbooks
Jednoduchý experiment sloužící k potvrzení nebo vyvrácení teoretických závěrů.

Cíle

Potvrdit teoretický model popisu tání tepelně izolované a neizolované kostky ledu.

Zařazení do učebnice

V průběhu probírání lekce Tepelná izolace.

Průběh experimentu

Připravíme si dvě stejně velké kostky ledu. Neměly by být moc velké, je ideální, když kostka na vzduchu stihne během vyučovací hodiny celá roztát.

Na úvod hodiny před žáky jednu kostku zabalíme například do tlustého svetru, druhou necháme volně ležet a zeptáme se, která dříve roztaje. Vyslechneme názory ale výjimečně je necháme bez odůvodnění. K tomu se dostaneme v rámci hodiny.

Začneme probírat lekci Tepelná izolace, na jejímž konci v rámci poslední otázky experiment s kostkami ledu teoreticky rozebereme a následně úvahy prakticky ověříme tím, že porovnáme rychlost tání kostek ledu z úvodu hodiny.

Použité pomůcky
dvě kostky ledu, svetr
Tisknout zdrojový dokument

Začněte učit
s Vividbooks

Vividbooks jsou komplexním řešením pro výuku fyziky a plně pokrývají učivo pro 6.–9. ročník základní školy.