Experiment Jak vidět neviditelné

Související lekce Vividbooks
Kdo by o to nestál?
Celým tématem Optika se prolíná skutečnost, že vidíme jen to, co zachytí naše oči a náš mozek zpracuje. Žáci se postupně seznamují s tím, že jiné orgány a jiná zařízení mohou reagovat na záření očím neviditelné, a že dokonce i oči jiných zvířat mohou reagovat na záření lidským očím neviditelné. Tento experiment je jeden z těch, které tuto skutečnost potvrzují.

Cíl

Demonstrovat, že běžný digitální fotoaparát je citlivější na širší spektrum záření než lidské oko.

Zařazení do učebnice

Experiment je vhodné provést na závěr kapitoly Barvy, nebo případně hned v úvodu knihy Optika v rámci lekce Záření. V tomto případě ale žáci neprošli lekcemi věnovanými RGB modelu, což brání plnému využití tohoto experimentu.

Průběh experimentu

Vezmeme si obyčejný ovladač od televize, který má dobře viditelnou diodu. S žáky se bavíme o tom, jak vlastně ovladač funguje. Přijdeme na to, že vysílá pomocí diody určité záření, na které televize reaguje, a které mi nevidíme, protože je patrně mimo naši viditelnou oblast.

Posvítíme ovladačem například do kamery notebooku a na displeji uvidíme, že dioda svítí. Ideální je obraz z notebooku promítat na plátno nebo interaktivní tabuli. Žákům řekneme, že kamera funguje podobně jako náš mozek. Pozná, jaké záření na něj dopadlo a podle toho řekne, jaká barva se má na displeji rozsvítit. Snímací čip v kameře má ale větší citlivost než naše oči, a proto umí zachytit i nám neviditelné záření.

Otázkou je, jak určit, o jaký typ záření se jedná a zda to můžeme poznat podle barvy na displeji.
Snímací čip v kameře pozná, jestli na něj dopadá záření (zachytí trochu širší spektrum, než je naše viditelná oblast) a v jaké intenzitě. Nepozná ale jeho vlnovou délku (barvu). Proto se před čip kombinovaně umísťuje RGB filtr. Podle toho, jaké záření a kdy projde, čip pozná, jaká vlnová délka (barva) na něj dopadla. Například IR záření projde systémem filtrů podobně jako bílé světlo, a proto ho na displeji vidíme jako prakticky bílé. Před čipy se tak často umísťuje i IR filtr, který toto záření odstíní. Často ale ne všechno. To co vidíme na displeji ale samozřejmě není IR záření. Čip pouze toto záření převedl do viditelné oblasti.
Použité pomůcky
dálkový ovladač s diodou, notebook (mobilní telefon) s kamerou
Tisknout zdrojový dokument

Začněte učit
s Vividbooks

Vividbooks jsou komplexním řešením pro výuku fyziky a plně pokrývají učivo pro 6.–9. ročník základní školy.