Experiment Zámek barev

Související lekce Vividbooks
Jak asi vidí lidé s poruchou barevné citlivosti?

Cíl

Jednoduše žáky seznámit s možnou (ale spíše hypotetickou) poruchou barevného vidění.

Zaujmout a seznámit žáky s grafickým prostředím Gimp.

Zařazení do učebnice

Na závěr kapitoly Barvy.

Průběh experimentu

V grafickém editoru Gimp (https://www.gimp.org/) otevřeme libovolný obrázek. Pomocí funkce Zámek barev můžeme vypínat jednotlivé barvy z modelu RGB a tím dosáhneme efektu, jak by daný obrázek viděl (velmi přibližně) člověk s poruchou citlivosti na danou barvu.Takto upravený obrázek si mohou otevřít žáci například na svých telefonech a pomocí malých kapek vody, které nakapou na displej, ověřit, že pixely jejich displeje zamknutou barvou skutečně nesvítí.
Použité pomůcky
program Gimp, projekční plocha
Tisknout zdrojový dokument

Začněte učit
s Vividbooks

Vividbooks jsou komplexním řešením pro výuku fyziky a plně pokrývají učivo pro 6.–9. ročník základní školy.