Laboratorní práce Měření napětí na sériově zapojených rezistorech

Související lekce Vividbooks
Tato práce má za cíl přivést žáky k formulaci pravidla, podle kterého se dělí napětí na sériově zapojených rezistorech.

Cíl

Přivést žáky k formulaci pravidla, podle kterého se dělí napětí na sériově zapojených rezistorech.

Zařazení do učebnice

Po probrání lekce Sériové zapojení rezistorů.

Zadání

Necháme žáky postupně zapojovat následující obvody a odhadovat a měřit napětí na jednotlivých rezistorech. Na základě naměřených hodnot je vyzveme k formulaci obecného způsobu výpočtu dělení napětí. Hodnoty pro následující zapojení, která jsou použita v přiloženém pracovním listu, budou vycházet hezky při napětí 12 V. O něco hůře pro 9 V, které je ale na druhou stranu dostupnější ve formě baterie.
Laboratorní práce lze provést i virtuálně například pomocí aplikace Phet:
Zadání a řešení celého úkolu může proběhnout skrze přiložený pracovní list.

Použité pomůcky
zdroje napětí (ideálně 12 V nebo 9 V), rezistory, voltmetry, spojovací vodiče


Návrh pracovního listu najdete ve zdrojovém dokumentu.
Tisknout zdrojový dokument

Začněte učit
s Vividbooks

Vividbooks jsou komplexním řešením pro výuku fyziky a plně pokrývají učivo pro 6.–9. ročník základní školy.