Experiment Var za sníženého tlaku

Související lekce Vividbooks
Velmi jednoduchý a pro mnohé překvapivý experiment.

Cíl

Demonstrovat, že teplota varu vody závisí na velikosti tlaku okolního vzduchu.

Zařazení do učebnice

V průběhu lekce Var.

Průběh experimentu

Do části injekční stříkačky natáhneme horkou vodu. Palce zajistíme hrdlo (konus) a povytáhneme píst. Tím dojde ke snížení tlaku uvnitř stříkačky a voda se začne vařit. Experiment si mohou samozřejmě vyzkoušet i žáci.

Použité pomůcky
injekční stříkačka, horká voda
Tisknout zdrojový dokument

Začněte učit
s Vividbooks

Vividbooks jsou komplexním řešením pro výuku fyziky a plně pokrývají učivo pro 6.–9. ročník základní školy.