Zákon setrvačnosti 2

Související lekce Vividbooks
Standardní (fixační) úlohy

1. Neseš před sebou tác s polévkou a prudce se zastavíš. Co se stane s polévkou? Zdůvodni svou odpověď.

a) vylije se před tebe na podlahu
b) vylije se ti na tričko
c) zůstane v klidu v talíři

2. Letadlo potřebuje vyhodit náklad s humanitární pomocí tak, aby dopadl přesně na místo určení. Musí ho tedy vyhodit ve chvíli, kdy se nachází:

a) před místem určení
b) přesně nad místem určení
c) za místem určení
Zdůvodni svou odpověď.


Pokročilé a rozšiřující úlohy

3. Auto se pohybuje rovnoměrným přímočarým pohybem (nezatáčí ani nemění rychlost). Působí na něj síla FA, která ho pohání a síla FB, která ho brzdí (odpor vzduchu a odpor silnice). Která síla je větší? Proč si to myslíš?
  1. a) protože polévka pokračuje v pohybu
  2. a) protože náklad bude během pádu dál pokračovat v pohybu dopředu
  3. Auto nijak nemění svůj pohyb (nemění ani rychlost ani směr pohybu), takže výslednice sil, které na něj působí, musí být nulová. Obě síly jsou tedy stejně velké.

Tisknout zdrojový dokument

Vyzkoušejte učebnice
Vividbooks zdarma

Vividbooks jsou komplexním řešením pro výuku fyziky a plně pokrývají učivo pro 6.–9. ročník základní školy.

A co v učebnicích najdete?