Velikost vztlakové síly

Související lekce Vividbooks
Standardní (fixační) úlohy

1. Ponorka o objemu 250 m3 pluje v hloubce 30 m pod hladinou. Jak velká vztlaková síla na ni působí? Hustota vody je 1000 kg na m3.


Pokročilé a rozšiřující úlohy

2. Jaký objem má ryba, na kterou působí vztlaková síla o velikosti 50 N?

3. Závaží s objemem 0,5 dm3 jsme ponořili do neznámé kapaliny a zjistili jsme, že ho nadnáší vztlaková síla o velikosti 3,95 N. Jaká je hustota neznámé kapaliny a o jakou kapalinu asi jde?

4. Jak se dá pomocí siloměru a vody zjistit objem tělesa? Napadá tě těleso, u kterého by tento způsob nešel využít?
  1. 2 500 000 N = 2,5 MN
  2. 0,005 m3 = 5 dm3
  3. 790 kg na m3 a bude to pravděpodobně líh
  4. Zjistíme, jak velkou silou voda těleso nadnáší, a poté vypočítáme objem tělesa. Nešlo by to použít například u těles, která se ve vodě rozpouští.
Tisknout zdrojový dokument

Začněte učit
s Vividbooks

Vividbooks jsou komplexním řešením pro výuku fyziky a plně pokrývají učivo pro 6.–9. ročník základní školy.