Transformátor

Související lekce Vividbooks
Standardní (fixační) úlohy

1. Primární cívka s 20 závity je připojena na střídavé napětí 50 V. Jak velké bude napětí na sekundární cívce s 80 závity?

2. Primární cívka se 40 závity je připojena na střídavé napětí 60 V. Kolik závitů musí mít sekundární cívka, aby na ní bylo napětí 15 V?
  1. 200 V
  2. 10 závitů

Tisknout zdrojový dokument

Začněte učit
s Vividbooks

Vividbooks jsou komplexním řešením pro výuku fyziky a plně pokrývají učivo pro 6.–9. ročník základní školy.