Tlak a tlaková síla 2

Související lekce Vividbooks
Standardní (fixační) úlohy

1. Tíha jeřábu je 200 kN a plocha pásů, po kterých se pohybuje, má velikost 4 m2. Jak velký tlak na silnici jeřáb vyvolává?

2. Na slisování auta je potřeba vyvolat tlak 4 MPa. Jak velkou sílu musíme použít u lisu s plochou 5 m2?

3. Síla 2000 N vyvolala při lisování tlak
a) 2000 Pa (2000 N na m2)
b) 200 Pa (200 N na m2)
c) 4000 Pa (4000 N na m2)

Urči ve všech třech případech, jaká byla plocha lisu.


Pokročilé a rozšiřující úlohy

4. Jak velký tlak na led vyvolá bruslař s tíhou 800 N a plochou bruslí 5 cm2?

5. Jak velký tlak na led vyvolá bruslař s tíhou 800 N a plochou bruslí 5 cm2? Vyjádři tlak pomocí jednotky pascal (N na m2).

6. Jak velký tlak na led vyvolá bruslař s hmotností 120 kg a plochou bruslí 5 cm2?
  1. 50 kPa
  2. 20 MN
  3. a) 1 m2; b) 10 m2; c) 0,5 m2
  4. 160 N na cm2
  5. 1 600 000 Pa
  6. 240 N na cm2 = 2,4 MPa
Tisknout zdrojový dokument

Vyzkoušejte učebnice
Vividbooks zdarma

Vividbooks jsou komplexním řešením pro výuku fyziky a plně pokrývají učivo pro 6.–9. ročník základní školy.

A co v učebnicích najdete?