Tíhová konstanta

Související lekce Vividbooks
Standardní (fixační) úlohy

1. Jak velká síla je potřeba ke zvednutí 5kg závaží na:
a) Zemi (g = 10 N na kg)
b) Měsíci (g = 1,6 N na kg)
c) Jupiteru (g = 23 N na kg)


Pokročilé a rozšiřující úlohy

2. Digitální kuchyňská váha vyrobená pro planetu Zemi ukázala na Měsíci hmotnost závaží 16 kg. Jaká je skutečná hmotnost závaží?

Poté, co žáci poznají, jak funguje siloměr, je možné jejich pochopení jeho funkce ověřit následující úlohou: 

3. Mám dva stejné siloměry zavěšené pod sebou a zavěsím na ně závaží o hmotnosti 1 kg. Jakou hodnotu budou siloměry ukazovat?
  1. a) 50 N; b) 8 N; c) 115 N
  2. Váha ukazuje 16 kg a je cejchovaná pro Zemi, takže závaží na Měsíci působí na váhu silou 160 N, což odpovídá 100 kg.
  3. Oba siloměry ukážou 10 N (pokud zanedbáme vlastní hmotnost siloměru). Úlohu je vhodné nejprve řešit úvahou a poté ověřit pomocí siloměrů. Hezká úvaha, která by měla přesvědčit i nevěřící žáky je následující: Pokud zavěsím závaží na jeden siloměr, tak ukáže 10 N. Pokud tento siloměr zavěsím na další siloměr, tak nemůže ukázat jen 5 N, protože hmotnost siloměru se závažím je minimálně 1 kg.

Tisknout zdrojový dokument

Vyzkoušejte učebnice
Vividbooks zdarma

Vividbooks jsou komplexním řešením pro výuku fyziky a plně pokrývají učivo pro 6.–9. ročník základní školy.

A co v učebnicích najdete?