Spojené nádoby

Související lekce Vividbooks
Standardní (fixační) úlohy

1. Kde v obrázcích jsou chyby?

a)
b)
c)
  1. a) voda by vytékala; b) všechno správně; c) hladina není ve stejné výšce

Tisknout zdrojový dokument

Začněte učit
s Vividbooks

Vividbooks jsou komplexním řešením pro výuku fyziky a plně pokrývají učivo pro 6.–9. ročník základní školy.