Skládání sil různého směru

Související lekce Vividbooks
Pokročilé a rozšiřující úlohy

1. Ve které situaci je pro atleta nejtěžší udržet se na kruzích? Zdůvodni svou odpověď.

a)
b)
c)


  1. V situaci c. Síly rukou atleta totiž svírají velký úhel a musí být proto hodně velké, aby jejich výsledná síla byla dostatečně velká na to, aby atleta udržela.

Tisknout zdrojový dokument

Začněte učit
s Vividbooks

Vividbooks jsou komplexním řešením pro výuku fyziky a plně pokrývají učivo pro 6.–9. ročník základní školy.