Rychlost, dráha, čas

Související lekce Vividbooks
Standardní (fixační) úlohy

1. Auto ujelo 600 kilometrů za 5 hodin. Jaká byla jeho rychlost?

2. Auto jelo 6 hodin rychlostí 70 kilometrů za hodinu. Jakou vzdálenost urazilo?

3. Auto s rychlostí 36 kilometrů za hodinu ujelo 72 kilometrů. Jak dlouho mu to trvalo?


Pokročilé a rozšiřující úlohy
(Metodickou poznámku k následujícím dvěma úlohám naleznete ve zdrojovém dokumentu pod řešením úloh.)

4. Chodec jde 1 minutu rychlostí 1 m za s. Kolik metrů/jakou vzdálenost ušel?

5. Běžec běžel rychlostí 10 m za s. Za kolik sekund/za jak dlouho uběhl 10 km?


Cílem následujících úloh je přivést žáky ke způsobu převádění jednotek rychlosti:

6. Auto jede rychlostí 60 km za h. Kolik kilometrů ujede za 1 minutu?

7. Rychlost pomalé lidské chůze je přibližně 1 m za s. Kolik kilometrů ujdeme pomalou chůzí za 1 hodinu?

8. Auto jede rychlostí 36 km za h. Kolik metrů ujede za 
a) 1 hodinu,
b) 1 minutu,
c) 1 sekundu?

9. Je větší rychlost 1 km za h nebo 1 m za s? Zdůvodni svou odpověď.

10. Myslivec se vydal rychlostí 5 km za h k hájovně vzdálené 10 km. Jeho pes je ale rychlejší a utíká směrem k hájovně rychlostí 9 km za h. Až pes dorazí k hájovně, otočí se a utíká zpět za myslivcem. Až dorazí k myslivci, otočí se a utíká zpět k hájovně. Takhle běhá tam a zpět, dokud se nesetká s myslivcem v hájovně. Kolik kilometrů pes naběhá?
  1. 120 km za h
  2. 420 km
  3. 2 h
  4. 60 m
  5. 1000 s
  6. 1 km
  7. 3,6 km
  8. a) 36 000 m; b) 600 m; c) 10 m
  9. 1 m za s odpovídá 3,6 m za s a je to proto vyšší rychlost než 1 km za h
  10. Myslivec půjde k hájovně 2 h. Celou tuto dobu pes běhá rychlostí 9 km za h a naběhá tak celkem 18 km.

Tisknout zdrojový dokument

Vyzkoušejte učebnice
Vividbooks zdarma

Vividbooks jsou komplexním řešením pro výuku fyziky a plně pokrývají učivo pro 6.–9. ročník základní školy.

A co v učebnicích najdete?