Průměrná a okamžitá rychlost

Související lekce Vividbooks
Standardní (fixační) úlohy

1. Podívej se na grafický záznam pohybu auta (červený graf) a odpověz na následující otázky:
a) Jaká byla průměrná rychlost auta po 10 minutách jízdy?
b) Vyjádři průměrnou rychlost auta i v kilometrech za hodinu.
c) Jelo auto rychleji v prvních 2 minutách nebo v posledních 4 minutách? Zkus odpovědět, aniž bys obě rychlosti vypočítal(a).
d) Jaká byla okamžitá rychlost auta v čase 1 minuta?
e) Jaká byla okamžitá rychlost auta v čase 3 minuty?
f) Jaká byla průměrná rychlost auta po prvních 6 minutách?
g) Jakou rychlostí jelo auto v posledních 4 minutách?

2. Doplň do soustavy souřadnic libovolné jednotky (můžeš i změnit hodnoty na osách) a vymysli příběh, ve kterém se něco pohybuje tak, jak je znázorněno pomocí zeleného grafu.Pokročilé a rozšiřující úlohy

3. Jdeš na oběd k babičce po cestě, která má délku 12 km. První polovinu jdeš pomalu rychlostí 2 km za h. Pak tě ale přepadne hlad a druhou půlku cesty běžíš rychlostí 6 km za h. Jaká byla tvoje průměrná rychlost?

4. Při závodu na kajaku máš za úkol doplout k mostu vzdálenému 60 m a zase zpátky. V první polovině pluješ hezky po proudu rychlostí 4 m za s. Po cestě od mostu je to ale proti proudu, a tak je tvoje rychlost jen 2 m za s. Jaká byla tvoje průměrná rychlost během celého závodu?
  1. a) 0,5 km za min; b) 30 km za h; c) auto jelo rychleji v prvních dvou minutách, protože za dvě minuty ujelo dva kilometry, zatímco ke konci jízdy ujelo za dvě minuty pouze jeden km; d) 1 km za min; e) 0 km za min; f) 0,5 km za min; g) 0,5 km za min
  2. Otevřená odpověď.
  3. celková dráha byla 12 km a celkový čas 4 h, takže průměrná rychlost byla 3 km za h
  4. přibližně 2,7 m za s

Tisknout zdrojový dokument

Vyzkoušejte učebnice
Vividbooks zdarma

Vividbooks jsou komplexním řešením pro výuku fyziky a plně pokrývají učivo pro 6.–9. ročník základní školy.

A co v učebnicích najdete?