Proč voda nadnáší

Související lekce Vividbooks
Pokročilé a rozšiřující úlohy

1. Krychle o hraně 2 m je ponořena do vody tak, že její horní stěna splývá s hladinou.
a) Jak velká hydrostatická tlaková síla působí na horní stěnu?
b) Jak velká hydrostatická tlaková síla působí na spodní stěnu?
c) Jak velká síla nadnáší krychli?

2. Krychle o hraně 2 m je ponořena do vody tak, že její horní stěna je 3 m pod hladinou.
a) Jak velká hydrostatická tlaková síla působí na horní stěnu?
b) Jak velká hydrostatická tlaková síla působí na spodní stěnu?
c) Jak velká síla nadnáší krychli?
  1. a) 0 N; b) 80 000 N; c) 80 000 N
  2. a) 120 000 N; b) 200 000 N; c) 80 000 N
Tisknout zdrojový dokument

Začněte učit
s Vividbooks

Vividbooks jsou komplexním řešením pro výuku fyziky a plně pokrývají učivo pro 6.–9. ročník základní školy.