Příkon 2

Související lekce Vividbooks
Standardní (fixační) úlohy

1. Na telefonní nabíječce jsou uvedeny údaje 5 V a 2 A. Jaký je její maximální výkon?

2. Na nabíječce k notebooku jsou uvedeny údaje 20 V a 60 W. Jak velký proud zvládne nabíječka dodávat?

3. Žárovka s výkonem 2 W snese maximální proud 0,5 A. Na jaké maximální napětí ji můžeme připojit?


Pokročilé a rozšiřující úlohy

4. Na reproduktoru je uveden jeho odpor (4 Ω) a maximální příkon (16 W). (Je velmi vhodné ukázat konkrétní reproduktor s konkrétními údaji.)
a) Jaký bude příkon reproduktoru, když ho připojím k napětí 4 V? Bude hrát s maximální hlasitostí?
b) Jaký bude příkon reproduktoru, když ho připojím k napětí 20 V? Bude hrát s maximální hlasitostí?
c) Na jaké napětí mám reproduktor připojit, aby hrál s maximální hlasitostí?

5. Na rezistoru jsou údaje 10 Ω a 5 W. Hodnotě odporu bych rozuměl, ale proč je na něm uveden výkon?

6. Rychlovarná konvice A má příkon 3000 W a účinnost 50 %. Konvice B má příkon 2000 W a účinnost 80 %. Do obou dáme stejné množství vody o stejné teplotě. Která konvice přivede vodu k varu dřív?
 1. 10 W
 2. 3 A
 3. 4 V
 4. a) Když ho připojím na 4 V, bude jím protékat proud 1 A a jeho příkon tak bude 4 W, což je míň než maximum. Reproduktor tedy nebude hrát na maximum; b) Když ho připojím na 20 V, bude jím protékat proud 5 A a jeho příkon tak bude 100 W, což je víc než maximum. Reproduktor tak pravděpodobně zničím; c) Vycházejme ze vztahu
  , ze kterého si vyjádříme napětí
  , které chceme zjitist. Výkon známe a proud, který reproduktorem prochází, můžeme vypočítat z Ohmova zákona
  . Tento vztah dosadíme do našeho původního vztahu a získáme vztah
  , kde známe výkon a odpor a napětí chceme vypočítat. Matematickými úpravami vyjádříme napětí a získáme vztah
  . Po dosazení hodnot určíme, že maximální napětí je 8 V.
 5. Z těchto údajů můžeme určit, na jaké maximální napětí můžeme rezistor připojit. V tomto případě je to přibližně 7 V.
 6. Konvice A ohřívá vodu s výkonem 1500 W a konvice B s výkonem 1600 W. Konvice B tedy ohřeje vodu rychleji.

Tisknout zdrojový dokument

Začněte učit
s Vividbooks

Vividbooks jsou komplexním řešením pro výuku fyziky a plně pokrývají učivo pro 6.–9. ročník základní školy.