Paralelní zapojení rezistorů

Související lekce Vividbooks
Standardní (fixační) úlohy

1. Jaký je výsledný odpor dvou paralelně zapojených rezistorů s hodnotami odporu 72 Ω a 36 Ω?

2. Jaký je výsledný odpor dvou paralelně zapojených rezistorů s hodnotami odporu 15 Ω a 35 Ω?

3. Jaký je výsledný odpor tří paralelně zapojených rezistorů s hodnotami odporu 72 Ω, 36 Ω a 18 Ω?


Pokročilé a rozšiřující úlohy

4. K okrajům obou rezistorů postupně připojíme voltmetr. Ve kterém případě ukáže voltmetr vyšší hodnotu napětí? A kterým rezistorem protéká větší proud?


5. Urči výsledný odpor rezistorů:

a)
b)


Situace D v této úloze je výrazně náročnější na rozbor než ostatní a je tím pádem možné ji vynechat.
6. Seřaď obvody podle toho, jak moc v nich svítí žárovky (předpokládáme ideální zdroj napětí):


B

D


7. V následujícím obvodu sepneme vypínač. Jak se změní jas žárovek A a B?8. V následujícím obvodu sepneme vypínač. Jak se změní jas žárovek A, B a C? 9. Jak se změní jas žárovky B, když žárovka A praskne? 


  1. 24 Ω
  2. 10,5 Ω
  3. Přibližně 10,3 Ω.
  4. Hodnota napětí je na obou rezistorech stejná. Větší proud protéká rezistorem s odporem 12 Ω.
  5. a) 16 Ω; b) 1,5 Ω
  6. V situaci A i C je vždy na každé žárovce stejné napětí jako na zdroji, a ony proto svítí nejvíce. V situaci B je na každé žárovce jen poloviční napětí jako na zdroji a ony proto svítí méně než v A a C. V situaci D je odpor dvou paralelně zapojených žárovek menší než odpor jedné žárovky v situaci B. Napětí na těchto žárovkách je tak menší než napětí na jedné žárovce v situaci B a tyto žárovky tak svítí méně. Napětí na sériově připojené žárovce v situaci D je naopak o něco větší než napětí na jedné žárovce v situaci B a tato žárovka tak svítí více. Z toho tedy plyne, že nejméně svítí paralelně zapojené žárovky v D, více v situaci B, ještě více sériově připojená žárovka v D a nejvíce v A a C.
  7. Dvě paralelně připojené žárovky mají menší odpor než jedna samotná. Připojením druhé žárovky tedy klesne celkový odpor obvodu a žárovka B bude tím pádem svítit více. Díky zmenšení odporu ale klesne napětí na žárovce A a ona bude svítit méně.
  8. Jas žárovek A a B poklesne a jas žárovky C se zvýší.
  9. Když praskne žárovka A, vzroste celková velikost odporu v obvodu, a tím pádem jas žárovky B poklesne.

Tisknout zdrojový dokument

Vyzkoušejte učebnice
Vividbooks zdarma

Vividbooks jsou komplexním řešením pro výuku fyziky a plně pokrývají učivo pro 6.–9. ročník základní školy.

A co v učebnicích najdete?