oPhysics: Interactive Physics Simulations

Spusta fyzikálních simulací vytvořených v Geogebře (což dokazuje, široce využitelný nástroj to je). Spíš pro SŠ, ale i pro ZŠ se tam dá leccos najít.

Vyzkoušejte učebnice
Vividbooks zdarma

Vividbooks jsou komplexním řešením pro výuku fyziky a plně pokrývají učivo pro 6.–9. ročník základní školy.

A co v učebnicích najdete?