Ohmův zákon

Související lekce Vividbooks
Motivační úlohy
(Metodickou poznámku k této úloze naleznete ve zdrojovém dokumentu pod řešením úloh.)

1. Urči a zdůvodni, kterým z dvojice obvodů protéká větší elektrický proud.
a)

b)

c)

Standardní (fixační) úlohy

2. Rezistor s odporem 100 Ω připojíme na napětí 5 V. Jak velký proud jím prochází?

3. Žárovka je připojena na napětí 5 V a prochází jí proud 0,4 A. Jaký je její odpor?

4. Rezistor má odpor 200 Ω a pokud jím bude procházet proud větší než 0,2 A, zničí se. Na jaké maximální napětí ho můžeme připojit?

5. Lidské tělo má odpor zhruba 3 kΩ a proud o velikosti 80 mA ho může klidně zabít. Vypočítej, při jakém napětí by protékal lidským tělem takto velký proud.


Pokročilé a rozšiřující úlohy

6. Máme dva rezistory A a B. Oba jsme postupně připojili do obvodu, ve kterém jsme měnili napětí na zdroji a měřili, jaký proud obvodem protéká. Naměřené hodnoty pro oba rezistory jsme zanesli do grafu:

Zkus odpovědět na následující otázky:
a) Který rezistor má větší odpor? A nebo B? Zkus to určit bez výpočtu hodnot odporů obou rezistorů.
b) Jaký odpor má rezistor A?
c) Jaký odpor má rezistor B?
  1. a) A, protože je v tomto obvodu menší odpor.  b) A, protože je v tomto obvodu vyšší napětí.  c) Není jednoduché intuitivně určit. Použitím Ohmova zákona ale určíme, že větší proud protéká obvodem A.
  2. 0,05 A = 50 mA
  3. 12,5 Ω
  4. 40 V
  5. 240 V
  6. a) A. Při stejném napětí jim protéká menší proud jako rezistorem B; b) 6 Ω; c) 3 Ω
Tisknout zdrojový dokument

Začněte učit
s Vividbooks

Vividbooks jsou komplexním řešením pro výuku fyziky a plně pokrývají učivo pro 6.–9. ročník základní školy.