Moment síly

Související lekce Vividbooks
Standardní (fixační) úlohy

1. Jak velký je moment síly, která má velikost 200 N a působí ve vzdálenosti 3 m od osy otáčení?

2. Jak velkou silou musíme působit ve vzdálenosti 2 m od osy otáčení, aby byl její moment 6 Nm?

3. Jak daleko od osy otáčení musíme působit silou 5 N, aby byl její moment 20 Nm?


Pokročilé a rozšiřující úlohy

4. Abychom povolili matku, musíme otáčet maticovým klíčem silou s momentem 60 Nm. Jak velkou sílu musíme použít, když držíme klíč ve vzdálenosti 20 cm od osy otáčení?

5. Abychom povolili matku, musíme otáčet maticovým klíčem silou s momentem 60 Nm. V jaké vzdálenosti od osy otáčení musíme klíč držet, když můžeme použít sílu o velikosti maximálně 400 N?

6. Hlína ležící na zahradním kolečku má hmotnost 30 kg a leží v průměrné vzdálenosti 0,5 m od osy otáčení kolečka. Jak velký moment síly je potřeba na nadzvednutí kolečka? Jak velkou silou musíme zvedat kolečko za rukojeť, která leží ve vzdálenosti 1,5 m od osy otáčení kolečka?
  1. 600 Nm
  2. 3 N
  3. 4 m
  4. 300 N
  5. 15 cm
  6. 150 Nm; 100 N
Tisknout zdrojový dokument

Vyzkoušejte učebnice
Vividbooks zdarma

Vividbooks jsou komplexním řešením pro výuku fyziky a plně pokrývají učivo pro 6.–9. ročník základní školy.

A co v učebnicích najdete?