Měrné skupenské teplo tání

Související lekce Vividbooks
Standardní (fixační) úlohy

1. Kolik energie je potřeba na roztavení železné podkovy o hmotnosti 0,5 kg? Měrné skupenské teplo tání železa je 290 kJ na kg.


Pokročilé a rozšiřující úlohy

2.Kostku ledu o hmotnosti 3 kg a teplotě -15°C chceme změnit na vodu o teplotě 10°C. Kolik je k tomu potřeba energie? Měrné skupenské teplo tání ledu je 335 kJ na kg, měrná tepelná kapacita ledu 2090 J na kg a °C a měrná tepelná kapacita vody 4200 J na kg a °C.
  1. 145 kJ
  2. Na ohřev ledu z -15 °C na 0 °C je potřeba 94 050 J energie, na roztavení ledu je potřeba 1 005 000 J energie a na ohřev vody 126 000. Celkem je to tedy 1 225 050 J energie.

Tisknout zdrojový dokument

Začněte učit
s Vividbooks

Vividbooks jsou komplexním řešením pro výuku fyziky a plně pokrývají učivo pro 6.–9. ročník základní školy.