Měrná tepelná kapacita

Související lekce Vividbooks
Standardní (fixační) úlohy

1. Kolik energie je potřeba k ohřevu 5 litrů vody z 20 °C na 100 °C? Měrná tepelná kapacita vody je 4 200 J na kg a °C.


Pokročilé a rozšiřující úlohy
(Metodickou poznámku k úloze č. 4 naleznete ve zdrojovém dokumentu pod řešením úloh.)

2. Kámen o hmotnosti 2 kg přijal teplo 16 000 J a ohřál se o 10 °C. Jaká je jeho měrná tepelná kapacita?

3. 5 kilogramům vody s měrnou tepelnou kapacitou 4 200 J na kg a °C jsme dodali 525 kJ tepla. O kolik °C se voda ohřála?

4. Na pánvičce se nachází 50 g oleje o teplotě 20 °C. Kolik energie je potřeba dodat oleji, aby se jeho teplota zvýšila na 150 °C? Měrná tepelná kapacita oleje je 2 kJ na kg a °C.
  1. 1 680 000 J
  2. 800 J na kg a °C
  3. 25 °C
  4. 13 000 J

Tisknout zdrojový dokument

Začněte učit
s Vividbooks

Vividbooks jsou komplexním řešením pro výuku fyziky a plně pokrývají učivo pro 6.–9. ročník základní školy.