Mechanická práce 2

Související lekce Vividbooks
Standardní (fixační) úlohy

1. Pes táhne sáně silou 500 N po dráze 20 metrů. Kolik práce při tom vykonal?

2. Pán posunul krabici po podlaze o 4 metry a vykonal při tom 600 J práce. Jak velkou silou tlačil na bednu?

3. Motor výtahu vytáhl kabinu výtahu z přízemí do druhého patra silou 3000 N a vykonal při tom 18 kJ práce. V jaké výšce se nachází druhé patro?

4. Jeřáb vytáhl náklad o hmotnosti 60 kg do výšky 15 metrů. Kolik práce při tom vykonal?

5. Jeřáb vytáhnul náklad do výšky 16 metrů a vykonal při tom 64 kJ práce. Jakou hmotnost měl náklad?
  1. 10 000 J
  2. 150 N
  3. 6 m
  4. 9000 J
  5. 400 kg

Tisknout zdrojový dokument

Začněte učit
s Vividbooks

Vividbooks jsou komplexním řešením pro výuku fyziky a plně pokrývají učivo pro 6.–9. ročník základní školy.