Kahoot kvízy od Vividbooks

Každou kapitolu učebnice Vividbooks můžete zakončit opakovacím Kahoot kvízem.

Základy


Síly


Kapaliny a plyny


Optika


Energie


Akustika


Elektřina a magnetismus


Fyzika mikrosvěta


Vesmír

Začněte učit
s Vividbooks

Vividbooks jsou komplexním řešením pro výuku fyziky a plně pokrývají učivo pro 6.–9. ročník základní školy.