Hydrostatický tlak

Související lekce Vividbooks
Standardní (fixační) úlohy

1. Jak velký hydrostatický tlak je ve vodě s hustotou 1000 kg na m3 v hloubce 6 metrů?

2. Máme bazén hluboký tři metry. Seřaď následující situace podle velikosti hydrostatického tlaku na jeho dně. Nejdřív zkus použít odhad a pak ho ověř výpočty.
a) bazén je plný vody
b) bazén je do poloviny naplněný slanou vodou (hustota slané vody je 1030 kg na m3)
c) bazén se nachází na Měsíci a je plný slané vody (g = 1,6 N na kg)


Pokročilé a rozšiřující úlohy

3. Ryba plave ve vodě v místě, kde je velikost hydrostatického tlaku 20 kPa. V jaké hloubce ryba plave?


Následující tři úlohy mají za cíl připomenout žákům vztah mezi tlakem, tlakovou silou a velikostí plochy, se kterým se již dříve setkali v knize Síly nebo i při řešení této lekce:

4. Na ponorku o ploše 4 m2 působí tlaková síla 2 MN. Jak velký je tlak v okolí ponorky? V jaké hloubce se ponorka nachází?

5. Na dně jezera je hydrostatický tlak 150 kPa. Jak velká tlaková síla působí na stěnu bedny s obsahem 2 m2, která leží na dně?

6. Na dně jezera je hydrostatický tlak 150 kPa a na plochý kámen ležící na dně působí hydrostatická tlaková síla 9 kN. Jak velká je plocha kamene?
  1. 60 000 Pa = 60 kPa
  2. a) 30 000 Pa, b) 15 450 Pa, c) 4800 Pa
  3. 2 m
  4. 500 kPa, 50 m
  5. 300 000 N = 300 kN
  6. 0,06 m2 = 600 cm2
Tisknout zdrojový dokument

Začněte učit
s Vividbooks

Vividbooks jsou komplexním řešením pro výuku fyziky a plně pokrývají učivo pro 6.–9. ročník základní školy.