Hydrostatická tlaková síla 2

Související lekce Vividbooks
Standardní (fixační) úlohy

1. Na dně rybníka leží v hloubce 8 metrů bedna.
 
a) Jak velká hydrostatická tlaková síla působí na její horní stěnu s obsahem 0,4 m2?

b) Jak velká hydrostatická tlaková síla působí na její boční stěnu s obsahem 3000 cm2?

(Hustota vody je 1000 kg na m3 a tíhová konstanta 10 N na kg.)

Pokročilé a rozšiřující úlohy

2. Na stěnu bedny s obsahem 2 m2 působí hydrostatická tlaková síla 180 kN. V jaké hloubce se potápěč nachází?

3. Jak velký obsah má okno ponorky, která pluje v hloubce 30 m, a na které působí hydrostatická tlaková síla 600 kN?
  1. a) 32 kN, b) 24 kN
  2. 9 m
  3. 2 m2
Tisknout zdrojový dokument

Začněte učit
s Vividbooks

Vividbooks jsou komplexním řešením pro výuku fyziky a plně pokrývají učivo pro 6.–9. ročník základní školy.