Hustota hmoty

Související lekce Vividbooks
Standardní (fixační) úlohy

1. Který z předmětů na vahách má větší hustotu hmoty? Zdůvodni svou odpověď.
a)
b)
c)
(koruny jsou ze stejného materiálu)
d)

2. Socha má objem 4 m3 a hmotnost 10 400 kg. Jaká je hustota materiálu, ze kterého je vyrobena? A co to asi bude za materiál?

3. Na výrobu sněhuláka bylo potřeba 200 kg sněhu. Jaký je jeho objem? (Počítej s hustotou sněhu 100 kg na m3.)

4. Kolejnice se vyrábí z oceli s hustotou 7850 kg na m3. Jaká je hmotnost kolejnic vyrobených z 15 m3 této oceli?


Pokročilé a rozšiřující úlohy

Spojení s výpočtem objemu kvádru:

5. Na vodorovnou střechu s rozměry 6 m a 4 m napadl sníh do výšky 1 m. Jakou hmotnost má sníh na střeše? Počítej s hustotou sněhu 100 kg na m3.


Procvičení práce s různými jednotkami:

6. Na hráz přehrady o objemu 6000 m3 bylo použito 12 000 tun betonu. Jaká je hustota použitého betonu?

7. Železná podkova má objem 63 cm3 a hmotnost 0,5 kg. Jaká je hustota železa?

8. Jakou hmotnost má olej v sudu s objemem 120 litrů? Hustota oleje je 910 kg na m3.


Odvození vztahu mezi jednotkami kg na m3 a g na cm3:

9. Hustota vody je 1000 kg na m3. Jakou hmotnost má:
a) 1 m3 vody
b) 1 dm3 (neboli 1 litr) vody
c) 1 cm3 (neboli 1 mililitr) vody

10. Vyjádři hustotu vody pomocí jednotky g na cm3.

11. Hustota betonu je přibližně 2000 kg na m3. Vyjádři hustotu betonu pomocí jednotky g na cm3.


Jedna úloha zadaná vzestupně ve třech různých obtížnostech:

12. Podařilo se ti dostat do trezoru plného zlatých cihel. Cihly mají rozměry 45 cm, 22 cm a 15 cm a hustota zlata je 19,3 g na cm3. Kolik cihel asi uneseš?

13. Podařilo se ti dostat do trezoru plného zlatých cihel. Cihly mají rozměry 45 cm, 22 cm a 15 cm hustota zlata je 19 300 kg na m3.  Kolik cihel asi uneseš?

14. Podařilo se ti dostat do trezoru plného zlatých cihel. Cihly mají rozměry 45 cm, 22 cm a 15 cm. Kolik cihel asi uneseš?


15. Jaká je hmotnost vzduchu ve třídě?
 1. a) Kostky mají stejný objem a větší hmotnost má kostka B (je v ní více hmoty). Větší hustotu hmoty má tedy kostka B; b) Podkova i pařez mají stejnou hmotnost. Podkova má ale menší objem a má tedy větší hustotu hmoty; c) Koruny jsou ze stejného materiálu a mají tím pádem i stejnou hustotu hmoty; d) Nedokážeme určit.
 2. 2600 kg na m3, může to být například žula
 3. 2 m3
 4. 117 750 kg
 5. 2400 kg
 6. 2000 kg na m3
 7. přibližně 7,9 g na cm3 = 7900 kg na m3
 8. 109,2 kg
 9. a) 1000 kg; b) 1 kg; c) 1 g
 10. 1 g na cm3
 11. 2  g na cm3
 12. Jedna cihla má necelých 29 kg. Unesu tedy tak 4 cihly.
 13. Jedna cihla má necelých 29 kg. Unesu tedy tak 4 cihly.
 14. Jedna cihla má necelých 29 kg. Unesu tedy tak 4 cihly.
 15. Pokud by třída měla rozměry například 6 m, 10 m a 3 m, bude mít vzduch uvnitř této třídy hmotnost přibližně 227 kg.

Tisknout zdrojový dokument

Začněte učit
s Vividbooks

Vividbooks jsou komplexním řešením pro výuku fyziky a plně pokrývají učivo pro 6.–9. ročník základní školy.