Elektrická práce

Související lekce Vividbooks
Standardní (fixační) úlohy

1. Kolik elektrické energie spotřebovalo topení s příkonem 5 kW, která hřálo 3 hodiny?

2. Jeden pán odjel na týden na dovolenou a po návratu zjistil, že nechal svítit 100W žárovku. Kolik ho to bude stát? (Zkus zjistit aktuální cenu za 1 kWh elektrické energie. Pokud se ti to nepovede, počítej s cenou 5 Kč za 1 kWh.)


Pokročilé a rozšiřující úlohy

3. Který z obvodů A a B vydává více světla? (Nápověda: Zamysli se, který zdroj dodává více elektrické energie.)

 B

  1. 15 kWh
  2. Žárovka spotřebovala 16,8 kWh elektrické energie. Bude ho to stát přibližně 84 Kč.
  3. Napětí obou zdrojů je stejně velké. Obvod A má větší celkový odpor jeho zdroj tak dodává menší proud než v případě B a tím pádem dodává i méně energie. Vyšší výkon má tedy zdroj B. Protože žárovky vydávají světlo jen díky výkonu zdroje, bude žárovka v obvodu B vydávat více světla než všech 9 žárovek v obvodu A dohromady.

Tisknout zdrojový dokument

Začněte učit
s Vividbooks

Vividbooks jsou komplexním řešením pro výuku fyziky a plně pokrývají učivo pro 6.–9. ročník základní školy.