Archimedův zákon

Související lekce Vividbooks
Standardní (fixační) úlohy

1. Zcela ponořené kovové 10kg závaží vytlačilo 2 l vody. Jak velká vztlaková síla na něj působí?

2. Zcela ponořené skleněné 5kg závaží vytlačilo 2 l vody. Jak velká vztlaková síla na něj působí?

3. Rozhodni, na které z těles A a B působí větší vztlaková síla.

a)
b)

c)
d)

4. Na který předmět působí největší a nejmenší vztlaková síla? Proč si to myslíš?
a) loďka
b) velká bedna
c) malá bedna

Pokročilé a rozšiřující úlohy

5. Loď, která má objem 900 m3, je ze dvou třetin ponořena pod hladinou. Jaká je hmotnost lodě?

6. Loď o hmotnosti 900 kg je z jedné třetiny ponořena pod hladinou. Jaký je objem lodě?

7. Předmět visí na siloměru, který ukazuje hodnotu 30 (k)N. Po ponoření celého předmětu do vody ukazuje hodnotu 20 (k)N. Po ponoření do neznámé kapaliny ukazuje 24 (k)N. Jaká je hustota neznámé kapaliny?

8. Vyhodíte z lodi kotvu do vody, jak se změní výška hladiny?
  1. 20 N
  2. 20 N
  3. a) B; b) stejně; c) A; d) B
  4. Nejmenší na loďku, protože její ponořená část má nejmenší objem a největší na velkou bednu, protože má největší objem ponořený pod hladinou.
  5. 600 000 kg
  6. 2 700 litrů = 2,7 m3
  7. 600 kg na m3
  8. klesne
Tisknout zdrojový dokument

Začněte učit
s Vividbooks

Vividbooks jsou komplexním řešením pro výuku fyziky a plně pokrývají učivo pro 6.–9. ročník základní školy.